Zajímavosti o sekačkách

Vynález sekačky na trávník

byl jedním z mezníků sadovnické tvorby, zahradní architektury, ale i vývoje některých sportovních odvětví. Za vynálezce sekačky se považuje Angličan Edwin Beard Budding, který první sekačku sestrojil v roce 1830, 31. srpna 1831 si ji nechal patentovat.  Od té doby prošly trávníkové sekačky obrovským vývojem.  V začátku vznikaly různé typy, některé byly taženy zvířaty, jiné pracovaly na parní pohon. První benzinové sekačky vznikly na konci 19. století, ale opravdový rozmach výroby sekaček nastal až po první světové válce. Jistá anglická firma vyrobila v roce 1921 celkem 990 kusů těchto sekaček, které se prodávaly za cenu 75 liber. V průběhu nejbližších pěti let ale jejich produkce vzrostla na několik desítek tisíc kusů ročně.