Ochrana osobních údajů

 1. Identita správce osobních údajů: Jako správce osobních údajů pro tento e-shop uvádíme následující údaje: Název společnosti: Ing. Pavel Chlouba Právní forma: fyzická osoba – podnikatel IČO: 69089353 Sídlo: Budějovická 476, 372 12 Borovany Kontaktní e-mail: info@pavelchlouba.cz
 2. Shromažďování osobních údajů: Při provozování našeho e-shopu můžeme shromažďovat určité osobní údaje na základě vašeho souhlasu nebo v souladu se zákonnými povinnostmi. Typy osobních údajů, které shromažďujeme, mohou zahrnovat:
 • Jméno a příjmení
 • Kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefonní číslo)
 • Fakturační a dodací údaje
 • Informace o nákupech a transakcích
 1. Účely zpracování osobních údajů: Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pro následující účely:
 • Zpracování a doručení objednávek
 • Komunikace s vámi ohledně vašich objednávek a dotazů
 • Poskytování informací o novinkách, nabídkách a marketingových akcích (pokud jste souhlasili s odběrem newsletteru)
 • Plnění zákonných povinností týkajících se daňového a účetního záznamu
 1. Právní základ zpracování osobních údajů: Zpracování osobních údajů je založeno na jednom z následujících právních základů:
 • Souhlas subjektu údajů
 • Plnění smlouvy nebo předzmluvních opatření na žádost subjektu údajů
 • Plnění zákonných povinností správce údajů
 • Ochrana oprávněných zájmů správce údajů nebo třetí strany
 1. Uchovávání a ochrana osobních údajů: Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, nebo po dobu stanovenou v souladu se zákonnými požadavky. Pro zajištění bezpečnosti a ochrany osobních údajů jsme zavedli vhodné technické a organizační opatření.
 2. Sdílení osobních údajů: Vaše osobní údaje nemusíme sdílet s žádnými třetími stranami, s výjimkou těch, se kterými spolupracujeme při plnění vašich objednávek (např. dodavatelé, dopravní společnosti). V případech, kdy je sdílení nezbytné, budeme dbát na to, aby byla dodržena vhodná ochrana osobních údajů.
 3. Práva subjektu údajů: Jako subjekt údajů máte určitá práva týkající se vašich osobních údajů. Patří sem právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.
 4. Cookies: Na našem e-shopu můžeme využívat cookies a podobné technologie pro sledování návštěvnosti a zlepšení uživatelského zážitku. Podrobné informace o používání cookies naleznete v naší politice cookies.